2012-09-02

ඔසප් දා කවිය...
රේන් රේන්
ගෝ  අවේ....
කම් අගේන්...
අනද(ර්) ඩේ...

ලිටිල් පපී
වෝන්ට්ස් ටු
ප්ලේ...

රේන් රේන්
ගෝ අවේ...  

                   
                          ______ හාට් Piercing...✿•*`¨" 
                               

                                      කලින් හාට් එකේ Pierce කරපුවා    ______________


ලොකු පපුවක රහස්
පරිණත
 Xe / New ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ්
ඇගේ සුරතානතය          
 රෑට රෑට හොරෙන් හොරෙන්
පෝන් ස්ටාර්
කලා වමනය ජුලියට්
අතේ මැහුං
ඒ සුරාන්තය
වේස බලු රාළේ

ජැක් ගැහිල්ල

එ.ජ.ප/යෙ.වි.පෙ  කියුමි කෙරුම්

හිත යටදි වේසාවී (18+)

ආලයට වෙඩි කෑම

රෑ මනමාලිගෙ ඩිස්කවුන්ට් එක

ම(ව)ල් කෙල්ලෙක් මං
 
\වේසිගෙ පුතා මම 2 
 
අම්ම රෙද්දෙ ආදරේ (18+)
 
ලීක් love

වේසිගෙ පුතා මම 18 + නොවේ

තහනම් ගෙඩිය

නූතන ගජමන්ගෙන් ඇලපාත මුදලිට 18 +

පීතෲ

වඳ ගෑනි

@ හනිමූන්

චික් සාදු  වල් .. ල් .. ල් .. ල් .......

අන්න බොල වේසාවී ( 18+)

වැල ෆිල්ම් වල නිළියෝ 2 " නෝ එන්ට්‍රි " 18 +

තාත්තට හොද වැඩේ ( වැඩිහිටියන්න වඩාත් සුදුසුයි)

සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් කන්‍යාවී

ග(ර්)ල්ස් හොස්ටල්

  වේසිගෙ පුතා මම 18 + නොවේ
 වැල ෆිල්ම් වල නිලියෝ.. 18 +
 මගුල් කෑම
ඇයි ෆර්දාව

ඌ හා ගිය හැතිරිට

දෙයියො දීපු ලබ්බ  18 +

මම රස්තියාදුකාරයා

බැල්ලිගෙ පුත්ත

ලයිසන් බඩුව 

ආමි බූට්  _____ හාට් Piercing...✿•*`¨" හිත හිල් වෙන්න....ඇහැ උල් වෙන්න...